Butylene Glycol

Butylene Glycol là thành phần có tác dụng hoà tan các thành phần khác lại với nhau. Thành phần này còn có khả năng dưỡng ẩm nhẹ, cũng như giúp những thành phần khác dễ dàng thấm vào da hơn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.